Oznámení veřejného projednání návrhu ZÚR Pk - aktualizace č. 1 veřejnou vyhláškou

Datum zveřejnění: 
Úterý, 6. Květen 2014