Rozpočet obce na rok 2017

Zveřejněn schválený rozpočet obce Nekoř na rok 2017.

 Plné znění rozpočtu obce Nekoř na rok 2017, rozpočtový výhled obce Nekoř  do roku 2020 je k nahlédnutí v listinné podobě  v úředních hodinách na obecním úřadě v Nekoři, v elektronické podbě je zvěřejněn na http://www.nekor.cz/obecni-urad/rozpocet

Datum zveřejnění: 
Čtvrtek, 23. Únor 2017