Závěrečný účet obce Nekoř 2016 - návrh před schválením