Závěrečný účet obce Nekoř 2018 - návrh před schválením