Závěrečný účet obce Nekoř 2019 - návrh před schválením