Terníny svozu odpadů v roce 2020

Datum zveřejnění: 
Středa, 12. Únor 2020

Vzhledem k narůstajícím nákladům a narůstajícímu objemu odpadů byl poplatek za odpady po velmi dlouhé době zvýšen o 100 Kč - jeho výše činí od 1.1.2020 na poplatníka 600,- Kč, trvale bydlící osoby v obci Nekoř zapojené do systému třídění odpadů se započítanou úlevou platí 450 Kč.

Úhradu poplatků dle vyhlášky je nutno provést do 31.3. 2020 u trvale bydlích osob, do 31.8.2020 u majitelů rekreačních a neobydlených objektů. Úhradu lze provést v hotovosti na obecním úřadě nebo platbou na účet č. 6822611/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné či evidenční.