Závěrečný účet obce Nekoř 2017 - návrh před schválením