Krátké aktuální zprávy a oznámení obecním rozhlasem

 

Informace   hlášené obecním rozhlasem a rozesíláné  do emailů a  do aplikací mobilních telefonů  (systém mobilního rozllasu  Munipolis) naleznete  i na  této webové stránce: 

https://nekor.munipolis.cz