Zvonička v Údolí

Zvonička   se nachází v části obce Údolí v blízkosti rekreační oblasti Pastvinské přehrady. Klidné  místo vyhledávané k procházkám,  vede kolem ní jedna z cyklotras.

Zvonička byla dle zmínek v kronice Obce Nekoř  i v zápiscích  osady Údolí postavena  roku 1775.  

Z knihy „300 let Markétina Oudolí  u Nekoře“ (V. Šťovíček, 1993): „Z nařízení  císařovny Marie Terezie  se v té době v osadách  vesnicích , kde nebyly jiné zvony jako kostelní,,v kapli nebo v obecní zvoničce,  musely postavit zvoničky hlavně za účelem  vyvolání poplachu při požárech.  Ve zvoničce se pak  zvonilo během dne   ave a klekání a při  úmrtích. Protože  lidé v osadě Údolí  měli sotva peníze  na živobytí , tak na pozdější opravy  zvoničky nebyly peníze.  Velmi nutnou opravu si vyžadovala již po sto letech, konaly se  sbírky, ale potřebný obnos  na řádnou opravu se nedal dohromady.  Sem tam se přibylo nějaké prkénko nebo šindel, ale to bylo vše.  Ve zvoničce avšak zvonit nepřestalo.  Generální oprava byla provedena až v roce 1939, kdy osadníci vybrali mezi sebou  dostatečnou částku a zvoničky byla konečně opravena.  V roce 1930 – 7. března byl  vedle zvoničky přesazena lípa svobody. ( pozn. - vysazena 1919 na pozemku  patřícím k čp. 16 – na místě jejího původního vysazení byl v roce 1930 postaven zděný transformátor el.  vedení)  Vedle zvoničky  je postaven kamenný kříž se sousoším, pravděpodobně na paměť moru.“

Tyto informace jsou  rovněž uvedeny  na vnějším plášti zvoničky  od roku 1993, kdy bylo slaveno 300 let od založení osady Údolí.

Jakým způsobem a kdy byla Zvonička opravována v dalších letech není známo, pravděpodobně  byla vždy jen řešena aktuální nutná výměna   poškozených  šablon krytiny a opláštění, případně  prken dřevěného pláště .

Poslední  výrazná oprava zvoničky  pro havarijní stav její  stříšky, kdy  poškozením  střešní krytiny docházelo k zatékání do vnitřní  dřevěné konstrukce, byla  provedena v roce 2015. Byla provedena generální oprava  horní stříšky výměnou poškozených krovů stříšky, bednění  a  původní krytiny za  měděný plech, osazen nový kovaný  křížek na  vrcholu stříšky,  vyměněny poškozené díly střešní krytiny  spodní stříšky a  odkopání   zeminy  od zadní  části zvoničky až k betonovému základu, aby  do dřevěného pobití nepronikala zemní vlhkost.   Část  nákladů ve výši  cca 70 000,- Kč pokryla dotace 27.000,- Kč Sdružení obcí Orlicko z grantového programu Malé památky Orlicka. 

Stav zvoničky se  bohužel postupně  zhoršil, zejména  dalším poškozením krytiny spodní stříšky dochází k zatékání  do zvoničky, které je nutno neodkladně řešit.

 Proto byl zpracován návrh celkové Obnovy Zvoničky v Údolí spočívající zejména  v:   

  • napuštění  vnitřních trámových konstrukcí zvoničky proti dřevokaznému hmyzu
  • celkové výměně opláštění zvoničky, které  je již značně  poškozené povětrnostními vlivy
  • výměně  krytiny na spodní stříšce za  měděný plech, který se osvědčil na  opravě horní stříšky v roce 2015. 
  • obnově vstupních dveří  a okének Zvoničky  ( vstup do zvoničky není omezen, návštěvníci si ji mohou prohlédnout kdykoli  i zevnitř) 

O dotaci na obnovu Zvoničky byl požádán Pardubický kraj.  Dotace byla přidělena, ve výběrovém řízená byl vybrán zhotovitel prací.  A letos v létě se  práce na obnově rozběhly.

Bylo sejmuto  opláštění  věžičky zvoničky  eternitovými šablonami, které bylo provedeno v roce 1939 při její generální opravě a které je již také značně  na několika místech poškozeno.  Opláštění bylo provedeno  přírodními modřínovými prkny ve stylu stejném, jako ostatní  historická zástavba  chalup a hospodářských budov (stodol)  v této  části. Modřínová prkna  jsou  napuštěna bezbarvým  nátěrem proti hmyzu a houbám a ponechána v přírodním  přirozeném stavu, aby časem získala stejnou patinu jako výše zmiňované  okolní stodoly a  části chalup osady Údolí.  Takto asi zvonička dle  dochované  historické fotografie   z 30 let minulého stolení  původně  i vypadala.

Materiál  na výměnu opláštění – modřínová prkna má již obec připraven (důsledek   odstraňování   kůrovcové kalamity  v obecních lesích).   

Obnovou vnějšího pláště dojde k vyřešení stávajících havarijních stavů  památky a  částečně k obnovení jejího historického vzhledu.

V dalších  letech  by pak Obec Nekoř chtěla do zvoničky umístit  malý zvon, který se z ní  ztratil v padesátých letech minulého stolení a  v další etapě  opravit kamenný kříž stojící vedle zvoničky.

Obec Nekoř  dlouhodobě opravuje  a  obnovuje  malé místní památky  a pečuje o jejich vzhled  (kamenné kříže a sousoší – např.  v letech 2005, 2008, 2011, 2015, 2018 v rámci projektů Malé památky Orlicka, v roce 2015   akcí „Restaurování památky  sv. Trojice na Bredůvce“  prostřednictvím  podpory grantového  programu  Pardubického kraje.

Odkaz fotogalerie: