Nekoř – nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna

Nekoř-nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna

 projekt  je spolufinancován Evropskou unii
Stručný popis projektu :
Předmětem projektu je především vybudování nástupních bezbariérových chodníků k zastávce veřejné dopravy Nekoř, továrna podél silnice III/31215 při výjezdu z obce Nekoř směrem na Líšnici a Žamberk. Realizací projektu dojde zejména k oddělení provozu chodců - cestujících využívajících zastávku veřejné dopravy od ostatního provozu na silnici III/31215 a tím se podstatně zvýší jak bezpečnost chodců-cestujících v této části obce, tak i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
Cíle projektu:
Cílem projektu je vybudováním nástupních bezbariérových chodníku u zastávky veřejné dopravy Nekoř, továrna při regionální komunikaci III/31215 v obci Nekoř oddělit provoz chodců a cestujících veřejné dopravy od ostatního provozu a tím podstatně zvýšit jako bezpečnost chodců a cestujících v této části obce, tak i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu včetně umožnění bezpečného pohybu osob s tělesným postižením.
Výsledky projektu:
V důsledku realizace projektu bude vybudováno 39,55 m nového nástupního bezbariérového chodníku k autobusové zastávce Nekoř, továrna a dojde k obnově objektu čekárny autobusové zastávky. Tím dojde k oddělení pohybu chodců od ostatního dopravního provozu na dotčené komunikaci III/31215 a k podstatnému zvýšení bezpečnosti chodců v této části obce. Zároveň bude díky bezbariérovému charakterů projektu umožněn bezpečných pohyb osob s tělesným postižením.