Původ jména obce Nekoř

Původ místních jmen se dá někdy těžko vyložit. Jména osad a obcí jsou často odvozena z osobních jmen zakladatelů. Jméno Nekoř je patrně přivlastňovací tvar osobního jména Nekor, jako je Chotěboř. Nekor - dvor - Nekorův.

Kromě tohoto výkladu odborníkova je i řada výkladů jiných, laických. Pan Fr. Egercho - úředník technické kontroly v. v. z Ústí nad Orlicí - původ jména Nekoř vysvětluje místopisně z příbuzných slov v ruštině kokora = zrubaná kleč, kořeniště, v chorvatčině kok = pařez. U Nekoře předsunuté Ne - neznamená nic záporného. "Neg" slula za pradávna místa ochranná (útulek). Znamenalo by podle toho "Negkoř" hrad, hradiště, tvrz, útulek postavený na kořeništi pro ochranu lidu, snad na nějaké zemské stezce, nebo rodové hranice. Průběhem doby ohladilo se jméno Negkoř na nynější Nekoř.