Aktuality

Aktuální upozornění - přerušení dodávky vody dolní Nekoř

Vodárenská společnost VAK Jablonné n. Orlicí sděluje, že v důsledku odstraňování poruchy na vodovodním řádu  bude  v pátek 8.8.2014 od 7,30 do 11 hodin přerušena dodávka pitné vody od mostu  směrem k továrně včetně bytových domů u továrny. 

100 let od vypuknutí I. světové války

Dnes, 28. července 2014 uplynulo 100 let od vyhlášení I. Světové války, tehdy nazývané Velká válka. Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože na jeho konci se zrodilo samostatné Československo. První světová válka představovala zřetelný mezník ve vývoji světové a především evropské civilizace. Prolnula snad všemi oblastmi lidského života a citelně poznamenala vše, od států, národů až po jednotlivé rodiny. Tato událost nesmazatelně zasáhla do historie i naší obce.

Dočkáme se opravy silnice v horní části obce?

S žádostí o řešení havarijního stavu silnice III. třídy v horní části obce mezi Nekoří a Bredůvkou se obec několikrát obracela na cestmistrovství Správy a údržby silnic PK v Žamberku. Zde nám bylo sděleno, že oni zabezpečují jen opravu výtluků, o větších opravách rozhoduje provozní úsek v Ústí nad Orlicí. Dopis obce na tuto adresu naleznete v první příloze, při jeho osobním předávání nám bylo ne příliš optimisticky sděleno, že stav vozovky se musí na místě přešetřit, že plán oprav silnic na letošní rok je naplněn a že asi na tuto opravu nebudou finanční prostředky.

Poděkování spolkům za práci pro obec

Myslivci nakáceli, hasiči rozřezali, mladí sokolové naložili a odvezli - děkujeme za pomoc při zajištění dřeva pro základní školu. A NEKOŘala připravil podklad pro odpočívadlo na cestě k Šedivci... Děkujeme za vše, co pro obec děláte!

fotogalerie zde

Srandamač 2014

O státním svátku v sobotu 5. července 2014 hostilo hasičské cvičiště u továrny v Nekoři jubilejní V. SRANDAMAČ aneb klání spolků a obecního zastupitelstva v neobvyklých disciplínách. Motivací jednotlivých týmů bylo jednak získat jednu z tekutých cen, jednak se dobře bavit. „Špalíčkový pásák“ u hasičů, „Plavba divokými peřejemi“ připravená TJ Sokol, „Bramborocvrnkaná“ rybářů, „Šipková střelba“ myslivců, „Jablkoklání“ NEKOŘaly a závěrečný „Smršťovačkový hromadný sprint pozpátku“ zastupitelstva po více než hodině klání za povzbuzování početného diváctva určily konečné letošní pořadí.

Hasičský táborák

SDH NEKOŘ, Vás srdečně zve na
H A S I Č S K Ý T Á B O R Á K

KDY: V SOBOTU 5.7.2014 OD 1800

KDE: NA SPORTOVIŠTI U TOVÁRNY
HRAJE: PLUSKALOVI z Černovíra
BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Uzená krkovice, uzený bok, klobása, párek v rohlíku, toasty,

Loučení s předškoláky v MŠ

V pondělí 23. června 2014 se v Mateřské školce v Nekoři konala malé slavnost. Probíhalo totiž loučení s šesti předškoláky, respektive předškolačkami, které po prázdninách jdou do I. třídy. Ukázky společných písniček a tanečků, básničky, drobné dárečky, divadelní představení, šerpování a pasování školaček, slavnostní občerstvení, ukázky výcviku psů i možnost svezení na oslíku - to vše přineslo toto pondělní odpoledne pro děti, jejich rodiče i mladší sourozence.

Poslední školní den v ZŠ Nekoř

Tak už se konečně děti dočkaly. Nastal poslední školní den, vysvědčením sklidily plody své půlroční snahy a hlavně začínají prázdniny. Jako každoročně proběhlo ZŠ slavnostní zakončení školního roku, dětem popřál radostné prázdniny ředitel školy, starosta obce i pan farář. Zároveň jsme se rozloučili s 10 páťáky, kteří vycházejí a budou dále pokračovat v Letohradě nebo v Žamberku. Tak ať si ty prázdniny děti i kantoři co nejvíce užijí....

Pozvánka na výstavu na Studené "Válka našich dědů"

V letošním roce si připomínáme 100 let od zahájení I. světové války. "Velká válka" se významně zapsala do osudů a životů všech tehdejších obyvatel. Obecní úřad Studené, jako spolu-organizátor akce, si Vás dovoluje pozvat na výstavu přibližující tuto nelehkou dobu. Kromě předmětů denní potřeby vojáků, dobových zbraní a dalších trojrozměrných předmětů vážících se k tomuto období se budete moci seznámit i s obecnou organizací armády Rakouska - Uherska, vojenským životem našich předků v průběhu války a jednotkami, kam rukovali.

Nové jízdní řády autobusové dopravy

Aktualizované jízdní řády linek 700971 Letohrad-Nekoř-Pastviny-Klášterec n.Orl.-České Petrovice 700983 Žamberk-Líšnice-Nekoř-Jablonné n.Orl. s prázdninovým provozem - platné do 15.6.2014.

Dětský den 22.června.2014

SPOLKY VE SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU A OBCÍ NEKOŘ POŘÁDAJÍ TRADIČNÍ

DĚTSKÝ DEN

NA HŘIŠTI U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

neděle 22. ČERVNA 2014

od 13,30 divadelní představení ZŠ „ZE STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH“

od 14,00 TRADIČNÍ SOUTĚŽE

od 15,00 ukázky leteckých modelů

ukázky palných a sečných zbraní 30. leté války - skupina HONORATA

 

 

Dětský den 22.6.2014

Rybářský táborák

Tradiční akce s rybářskými specialitami

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Výsledky voleb do EP v obci Nekoř naleznete v příloze, celkové a ostatní územní celky na www.volby.cz

Aktuální oznámení a pozvání

Dovolujeme si upozornit na důležité skutečnosti a jménem pořadatelů pozvat na akce konané o tomto víkendu

Seminář pro spolky k NOZ

MAS ORLICKO přichází letos s novou službou, kterou je „Podpora neziskových organizací při novele občanského zákoníku“.

Připojením k projektu Centra pro komunitní práce získala zaměstnankyně MAS ORLICKO, JUDr. Jana Hlavsová, odborné proškolení k právním otázkám novely Občanského zákoníku ve vztahu k neziskovému sektoru a tudíž může poskytovat konzultační servis neziskovým organizacím.

Na toto téma se připravuje několik seminářů, první z nich se uskuteční dne 17. 6. 2014.

Stránky