Informace o opravě koruny hráze Pastvinské přehrady

Datum zveřejnění: 
Čtvrtek, 29. Duben 2021

Povodí Labe, státní podnik zahájí 1.6. 2021 plánovanou opravu koruny hráze vodního díla Pastviny.

Postupně bude rozebrána vozovka a římsy na celé hrázi. Dále se zdemontuje mostovka i pilíře nad bezpečnostními přelivy. Nově bude zřízeno kompletní přemostění přelivů, obnovena vozovka, která bude v celé délce hráze nově dvou proudá. Součástí prací je výstavba pohodlných širších chodníků, nového zábradlí a osvětlení. Dále se provedou bezpečnější oboustranné nájezdy, odvodnění s vyhříváním,  nové kabeláže a technicko bezpečnostní prvky. Vše je připraveno tak, aby architektonicky nebyl porušen historický ráz vodního díla.

Předpoklad ukončení této unikátní opravy je listopad 2022.       

Po dobu opravy bude pro veřejnost,  z důvodu bezpečnosti, hráz vodního díla nepřístupná.