Námětové cvičení s polskými stražaky

Datum zveřejnění: 
Středa, 20. Září 2017

Nekořští dobrovolní hasiči uspořádali v pátek 15.9.2017 na hasičském cvičišti u továrny  prověřovací okrskové cvičení se zajímavou ukázkou moderního hasícího zařízení-COBRA,které prezentovala družební jednotka hasičů z Polského Goleczewa ležícího 10km od Poznaně.

Polská družina předvedla též vyproštění zraněné osoby z vozidla,poskytnutí první pomoci a následné předání zraněného do péče zdravotníků.V rámci ukázky předvedla své zkušenosti i techniku zásahová jednotka hasičů z Jablonného nad Orlicí.

Vrcholem cvičení byla ukázka COBRY, jejíž pomocí byl nejprve uhašen hořící automobil a poté pro hasiče i přihlížející veřejnost předvedla svou sílu v průchodu připravenými materiály (dřevo, cihelný blok, žula, plát železa). S přidáním potřebného abraziva prošla všemi materiály snadno. Závěrem ukázky si mohliúčastníci cvičení  zařízení vyzkoušet přímo v akci.

 

Václav Lehký

 

CCS (ColdCutSystém)  Cobra je speciální zařízení  vyvinuté švédskou firmou CCS AB a určené pro hašení, řezání a efektivní snížení teploty v prostoru požáru.CCS–COBRA   může řezat  různé materiály  používaných v stavebnictví a dopravě, např. dřevo, beton, ocel, asfalt, dural, kevlar, guma, apod.Zařízení řeže materiály úzkým paprskem vodního proudu, do kterého je v době řezání přidáváno abrazivo, tlakem až 30 MPa. Po proniknutí vody vyříznutým otvorem se úzký paprsek vody promění v oblak mlhy a páry, který velmi účinně ochlazuje a hasí příslušná pásma požáru.  Řezný efekt je vytvořený pomocí vysokotlakého proudu vody  s  přídavkem řezného prostředku (abraziva), ve  složení: 40-50% FeO, 30-40% SiO2, 2-4% MgO,2-4% Al2O3, 1-3% CaO.

Velikost zrn abraziva  se pohybuje od 0,25 mm do 1 mm. Spotřeba abraziva je 2 l/min, t.j. 4%.
Na řezání  dřeva, asfaltové  lepenky, plastů (např. skladba střechy) postačuje  proud vody bez přídavku abraziva.

Speciální proudnice s patentovanou tryskou umožňuje prorazit stěnu nebo jinou překážku přímo v místě požáru a efektivně zasáhnout, hasit oheň a snižovat teplotu v prostoru bez nutnosti vstupu do něj. Zařízení řeže materiály úzkým paprskem vodního proudu, do kterého je v době řezání přidáváno abrazivo, tlakem až 30 MPa. Po proniknutí vody vyříznutým otvorem se úzký paprsek vody promění v oblak mlhy a páry, který velmi účinně ochlazuje a hasí příslušná pásma požáru.