Poděkování spolkům za práci pro obec

Datum: 11. 07. 2014

Myslivci nakáceli, hasiči rozřezali, mladí sokolové naložili a odvezli - děkujeme za pomoc při zajištění dřeva pro základní školu.
A NEKOŘala připravil podklad pro odpočívadlo na cestě k Šedivci...
Děkujeme za vše, co pro obec děláte!