Veřejné vyhlášky 1/2014P/N, 2/2014 P/N záměry pronájmu

1/2014P/N

Obec Nekoř vyhlašuje na základě zák.č. 128/2000 Sb. § 39 záměr pronájmu prostor k provozu kadeřnictví v budově čp. 32 na st.p. 657 – objekt občanské vybavenosti, sestávající z místnosti pro provozování kadeřnictví a přilehlého sociálního zařízení. Podmínky pronájmu – nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou - 2 roky, nájemné 600,- Kč měsíčně, náklady energií a vody hrazeny nájemcem. .....

2/2014 P/N

Obec Nekoř vyhlašuje na základě  zák.č. 128/2000 Sb. § 39  záměr pronájmu pozemku  zjednodušené evidence – parcela původní  Pozemkový katastr č. 1874/2  o výměře  17.562 m2  ležících v kat. území Nekoř.

Datum zveřejnění: 
Středa, 15. Leden 2014