Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

na stanovení záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Divoká Orlice IDVT 10100019 v úseku ř.km 72,604 – 87,975
v k.ú. Helvíkovice, Žamberk, Líšnice a Nekoř.
a
na vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) významného vodního toku Divoká Orlice IDVT 10100019 v úseku ř.km 72,604 – 87,975
v k.ú. Helvíkovice, Žamberk, Líšnice a Nekoř.
Datum zveřejnění: 
Čtvrtek, 27. Listopad 2014