Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Zahájení zjišťovacího  řízení  ke koncepci  "Plán pro zvládání  povodňových rizik v povodí Labe"

Datum zveřejnění: 
Pátek, 9. Leden 2015