Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
a výzva k uplatnění připomínek
Datum zveřejnění: 
Pátek, 24. Duben 2015