Obecně závazná vyhláška obce Nekoř č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Nekoř č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nekoř

Datum zveřejnění: 
Pondělí, 15. Červen 2015