Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí: 

Obecní úřad Nekoř podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního
pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-7/2014-611 oznamuje, že v budově
Obecního úřadu Nekoř, místnosti určené obcí, v období od 24.11.2015 do 7.12.2015, vždy v pondělí
a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hod, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 a od 13 do 15 hod.
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na
digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území
Nekoř obce Nekoř
 
 více podrobností viz příloha 
Datum zveřejnění: 
Čtvrtek, 22. Říjen 2015