OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

 

 v budově Obecního úřadu Nekoř, místnosti určené obcí, v období od 24.11.2015 do 7.12.2015, vždy v pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hod, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 a od 13 do 15 hod. bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Nekoř obce Nekoř

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx

    Více viz  http://www.nekor.cz/obecni-urad/uredni-deska/2015-10-22-000000-oznameni-o-dokonceni-obnovy-katastralniho-operatu

Datum zveřejnění: 
Úterý, 24. Listopad 2015