Obecně závazná vyhláška 3-2015 poplatky odpady

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Datum zveřejnění: 
Úterý, 8. Prosinec 2015