Omezení úředních hodin Obecního úřadu Nekoř

Vláda České republikyusnesením vlády ze dne 21. 10. 2020, č. 1080, publikovaným pod č. 426/2020 Sb. v rámci krizových opatření uložila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz, mj. aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s „adresáty veřejné správy“ na nezbytně nutnou úroveň, spočívající např. v příjmu dokumentů pouze v rámci pracoviště podatelny, je-li zřízena, a aby omezily rozsah úředních hodin orgánů nadva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.[1]

 

Opatření je účinné ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

V důsledku  výše uvedených usnesení  vlády provedl Obecní úřad Nekoř  úřad tyto změny:

  • ÚŘEDNÍ DOBA  pouze pondělí, středa  9,00 – 11,00  a 14.00 – 17.00 hod.

V ostatní  dny  a hodiny bude úřad uzavřen!

  • Vyřizovány budou jen nezbytné agendy a žádosti, které nestrpí odkladu.
  • Omezen bude přímý kontakt úředníka s občanem,  doporučujeme  upřednostnit telefonický  kontakt  724 181 465 nebo 465 625 122 nebo e-mail kontakt ounekor@orlicko.cz
  • Při návštěvě úřadu je nutné používat ochr.roušku, nebo podobný ekvivalent. Omezit platbu hotovými penězi na pokladně. Dodržovat vzdálenosti mezi osobami 2 m.

Omezení platí do 3.11.2020
[1]Krizové opatření vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 č. 994, vyhlášené pod č. 398/2020 Sb., se ruší.

Datum zveřejnění: 
Pátek, 23. Říjen 2020