Zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Nekoř 702731 ( pozemek p.č. 1561/1)

Datum zveřejnění: 
Čtvrtek, 30. Červen 2022
Přílohy: