VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBKOVICE

Datum zveřejnění: 
Čtvrtek, 14. Červenec 2022