O Z N Á M E N Í o vyložení návrhu změn map BPEJ v části k. ú. Nekoř - pozemek p.č. 1518/11

Datum zveřejnění: 
Středa, 15. Únor 2023