Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Orlicko za rok 2022

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Orlicko za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí a účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu).

Datum zveřejnění: 
Pondělí, 5. Červen 2023