VV Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Datum zveřejnění: 
Pátek, 28. Červenec 2023