II/360 v rámci akce: "DIO - Uzavírka podjezdu na ul. Nový Dvůr - Letohrad"