Sběrný dvůr Nekoř

Datum zveřejnění: 
Pátek, 31. Říjen 2014

SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘslouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pneumatik, nábytku i směsného komunálního odpadu (prozatím ne nebezpečného odpadu). Jeho provoz je obsluhován pracovníkem obce.

Provozní doba:

DUBEN – ŘÍJEN                      středa   15 – 17   sobota 10 – 12

LISTOPAD – BŘEZEN             sobota  1x za 14 dní  10– 12 ( do konce roku 2014 v terínech 8.XI.; 22.XI.; 6.XII.; 20.XII.)

 

Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné bližší informace na tel. 724 181 465.