Tříkrálová sbírka 2014

Datum zveřejnění: 
Středa, 15. Leden 2014

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme za vaše příspěvky do kasiček, děkujeme koledníkům, že do našich domovů přinášejí přání zdraví, štěstí a pokoje, děkujeme našim asistentům, kteří sbírku organizují v místě svého bydliště za pomoci farností, skautů a jiných občanských spolků, děkujeme za spolupráci obecním a městským úřadům. Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože také díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. Konkrétní výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na webu Oblastní charity: www.uo.charita.cz

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2014. Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí Na Kopečku 145, Letohrad

Poděkování patří všem, kterí přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. V obci Nekoř devět skupinek koledníků vybralo celkem 36.112,- Kč. Děkujeme Marii, Ladě, Jiřímu, Filipovi, Anetě a Michalovi,   Kláře, Máje, Krystýně, Petrovi za  doprovod  tříkrálových skupinek a Nikole, Martě, Lidušce, Tomášovi, Kubovi, Štěpánovi, Douvravce, Filipovi, Marušce, Samovi, Jáchymovi, Tondovi, Míšovi, Vaškovi, Věrušce, Adélce, Veronice, Julince,Denise, Báře, Karolíně, Lucce, Anežce, Elišce, Madlence, Františkovi, Josefínce a Anastázce  za zprostředkování  tříkrálových přání...