V polovině února 2023 zahrozila povodeň

Datum zveřejnění: 
Neděle, 26. Únor 2023

V polovině února 2023 zahrozila povodeň

V důsledku výrazného  oteplení dosahujícího k 10oC a s tím spojených  vydatných dešťových srážek  a teplého větru v noci z pátku 17. na  sobotu 18. února 2023,  kdy rychle, takřka přes noc,  zmizela  nejen u nás veškerá  sněhová pokrývka, ale překotné  tání  nastalo i na horách, začal výrazně stoupat  stav řeky Divoké Orlice  v Orlickém Záhoří  až na  druhý povodňový stupeň.

S tím byl spojen i výrazný a rychlý nárůst   přítoku do Pastvinské přehrady – z 3-4 m3/s  

 v  pátek17.2.  přes  20 m3/s   v sobotu 18.2.až na 40 m3/s   v pondělí 20.2.2023, kdy byl přítok nejvyšší.  Pastvinská přehrada se  začala velmi rychle naplňovat, od  soboty 18.2. do neděle 19.2. stoupla hladina o1 metr, v pondělí  20.2.2023 v 7 hodin ráno hladina kulminovala o dalších 80 cm výše  na kotě 467,12 m.n.m. Přiblížila se tak necelý půlmetr pod hladinu zásobního prostoru přehrady.

 

Z těchto důvodů Povodí Labe přistoupilo k navýšení odtoku z Pastvinské přehrady s cílem  výše popisovaný nárůst  zmírnit.   Ráno v sobotu 18.2. odtékaly z přehrady 4 m3/s, o půlnoci téhož dne již 19 m3/s  , v 9 hodin v neděli 19.2. byl  odtok zvýšen na 25 m3/s,  ve 14 hodin již teklo 30 m3/s  a odtok byl postupně  navýšen až na 35 m3/s.  

Od 18 hodin  v neděli 19.2.2023 nastal  na toku v Nekoři překročení  výšky hladiny 110 cm I. povodňový stupeň – bdělost. Kolem oběda v pondělí  20.2.2023 skončil poklesem  průtoku na 25 m3/s  -  a výšku 94 cm. V té době již přítok  do Pastvinské  přehrady klesal na  30 m3/s  a hladina  se snižovala  - v úterý v poledne 21.2.2023 byla již dole o 1m pod  výše uvedenou kulminací.   A v Nekoři řekou v té  době  teklo už jen 20 m3/s  při hladině 80cm. Zastavení nárůstu hladin způsobilo přerušení srážek a ochlazení pod bod mrazu, čímž se tání na horách zastavilo….

Obrázky  Divoké Orlice v Nekoři  řeky při  zaznamenaném  nejvyšším průtoku 35 m3/s  si můžete prohlédnout v příloze. Řeka zůstala  v  naplněném korytě  a žádné škody nezpůsobovala. …