Varhanní koncert 25.IX.2016

Datum zveřejnění: 
Neděle, 9. Říjen 2016

V krásném slunečním  odpoledni  v poslední zářijovou neděli 25.IX.2016 se již podesáté v rámci Orlickokladského varhanního festivalu, letos v jeho jubilejním 20. ročníku, rozezněly  tóny  varhan v nekořském kostele sv. Mikuláše.  Díky péči a finančnímu zajištění  ŘK farnosti Nekoř  byl nástroj čerstvě varhanickou firmou Poukar z České Třebové  přeladěn (tato firma před 10 lety nekořské varhany kompletně rekonstruovala). O to mocnější kulturní zážitek čekal  posluchače koncertu, když  varhany rozezněl absolvent pražské konzervatoře a hudební fakulty AMU, laureát mnoha  mezinárodních soutěží, varhaník  Petr Čech, jehož recitál zpěvem doprovodila posluchačka pražské konzervatoře Aneta Schwarzová.  Při koncertu zazněly skladby  J.S Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho, C. Saint-Saënse,  P.Mascagniho, J. Brahmse, A. Dvořáka a  G. Bizeta. Krásný  koncert  se jako každoročně  mohl uskutečnit díky finančnímu přispění obce Nekoř.

Orlicko-kladský varhanní festival se za 20 let trvání stal  významným obohacením kulturního života celých východních Čech i polského pohraničí. Festival  představuje  v povznášejícím prostředí chrámových prostor rozličné varhanní nástroje  a hudební klenoty jak v podání vysoce renomovaných umělců,tak i v interpretaci mladých nadějí za účasti i zahraničních umělců. Organizace a umělecké řízení festivalu leží na bedrech  triumvirátu  Michal Novenko, Václav Uhlíř a Jiří Tymel.  A  jak bylo v úvodu uvedeno, letos již podesáté za sebou v rámci tohoto varhaního fetivalu  zazněly tóny řadící se do období romantismu z varhan v kostele sv. Mikuláše v Nekoři. I zde si našel své stálé posluchače, kteří si  jedno podzimní nedělní odpoledně  rádi zpestří  poslechem  tradiční i moderní  varhanní hudby.  Po celé desetiletí  konání tohoto koncertu   pravidelně finančně zabezpečuje  obec Nekoř.