Aktuality

Jak se starat o textilní roušku

V příloze naleznete leták s  návodem, jak pečovat o textilní roušku,  praktické rady k  dodržování osobní hygieny  i  informaci o omezení počtu osob v prodejně  Konzum Nekoř.

Leták zároveň  dáváme do všech poštovních schránek  trvale žijícím obyvatelům obce.

Omezení dopravy na železnici

Omezení regionální drážní dopravy na území Pardubického kraje.

Lékařská péče v Letohradě, Žamberku a další důležité informace


Pošta Partner Nekoř  z důvodů momořádných opatření dočasně uzavřena

nařízením vlády ČR 98/2020 Sb. ze dne 16.3.2020 se doporučuje  osobám starším  70 let  nevycházet  po dobu  trvání nouzového tavu  mimo své obydlí s vyjímkou zajištění základní zdravotní péče

Obec Nekoř nabídla  osamnělým  seniorům, kterí v obci nemaí žádného přímého příbuzného možnost  vyvednutí léků  po tel dohodě s MUDr. Haltmarem   - tel 465  620 433, případně zajištění nákupu  - infoprace na tel.  724 181 465 

Omezení úřední doby MěÚ Žamberk

V souladu s Usnesením vlády ČR č.217 provedl Městský úřad obce s rozšířenou působností Žamberk tyto změny:

- Provozní doba pondělí 08.00 – 11.00 hod., středa 13.00 – 16.00 hod. V ostatní hodiny bude úřad uzavřen!

- Vyřizovány budou jen nezbytné agendy a žádosti, které nestrpí odkladu. - Omezen bude přímý kontakt úředníka s klientem, je potřebné upřednostnit telefonický nebo E-mail kontakt, příjem dokumentů a žádostí přednostně zasílat na e.podatelna@zamberk.eu , popř. osobně přes podatelnu úřadu v daných úředních hodinách

Výlukový jízdní řád

Upozorňujeme na výlukový jizdní řád - vlaků i autobusů -  v souvislosti  s rekonstrukcí nádraží v Letohradě.

Změny v časech odjezdů autobusů  se na lince  Letohrad - Nekoř - Pastviny - České Petrovice  týkají pouze linek 7,19,6,12,24

Terníny svozu odpadů v roce 2020

Vzhledem k narůstajícím nákladům a narůstajícímu objemu odpadů byl poplatek za odpady po velmi dlouhé době zvýšen o 100 Kč - jeho výše činí od 1.1.2020 na poplatníka 600,- Kč, trvale bydlící osoby v obci Nekoř zapojené do systému třídění odpadů se započítanou úlevou platí 450 Kč.

Úhradu poplatků dle vyhlášky je nutno provést do 31.3. 2020 u trvale bydlích osob, do 31.8.2020 u majitelů rekreačních a neobydlených objektů. Úhradu lze provést v hotovosti na obecním úřadě nebo platbou na účet č. 6822611/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné či evidenční.

Meteovýstraha - silný vítr - extrémní nebezpečí

Upozorňujeme na výstrahu ČHMU  - extrémně silný vítr s nárazy ojediněle až 110 km/h.  

Volné pracovní místo v MŠ Nekoř

Volné pracovní místo

Mateřská škola a základní škola Josefa Luxe Nekoř hledá učitelku mateřské školy - zástup za mateřskou dovolenou.

Nástup duben 2020.

Tel.: 465 625 135

E-mail: reditelka@skolanekor.cz

Upozornění na změnu výše poplatků

Vzhledem k  tomu, že k 1.1.2020  byl  výrazně novelizován zákon č  565/1990 Sb., o místních poplatcích, byla  obec Nekoř  nucena  vydat nové vyhlášky  tákající se   místních poplatků  vybíraných v obci Nekoř:

Obecně závaznou vyhlášku obce NEKOŘ č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závaznou vyhlášku obce NEKOŘ č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závaznou vyhlášku obce NEKOŘ č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

PF 2020

Ať je nadcházející rok 2020 alespoň tak dobrý jako  ten končící 2019......

Ať  Vám přinese zdraví,  štěstí i naději....

I za těmi nejtemnějšími mraky se  vždy skrývá slunce....

Stránky