Aktuality

Prodej pstruhů

Nekořští rybáři nabízí prodej živých pstruhů ve velikosti vhodné ke grilování

sobota 16.5.2020 od 9 do 11 hodin u líhně v Nekoři

Vydávání desinfekce na ruce

Díky technikům firmy Klas Nekoř se obci Nekoř podařilo zakoupit alkoholovou desinfekci na ruce ANTI-COVID ve větším množství.

Bude zdarma poskytnuta do všech domácností.

Vydávání desinfekce bude probíhat takto:

středa 1. dubna - 16,00 – 18,00

čtvrtek 2. dubna - 16,00 – 18,00

pátek 3. dubna - 16,00 – 18,00

Vezměte si s sebou plastovou lahev s víčkem 0,5- 1,5 l nebo skleněnou lahev s šroubovacím víčkem 0,5 l na výměnu za naplněnou dezinfekcí.

Jak se starat o textilní roušku

V příloze naleznete leták s  návodem, jak pečovat o textilní roušku,  praktické rady k  dodržování osobní hygieny  i  informaci o omezení počtu osob v prodejně  Konzum Nekoř.

Leták zároveň  dáváme do všech poštovních schránek  trvale žijícím obyvatelům obce.

Omezení dopravy na železnici

Omezení regionální drážní dopravy na území Pardubického kraje.

Lékařská péče v Letohradě, Žamberku a další důležité informace


Pošta Partner Nekoř  z důvodů momořádných opatření dočasně uzavřena

nařízením vlády ČR 98/2020 Sb. ze dne 16.3.2020 se doporučuje  osobám starším  70 let  nevycházet  po dobu  trvání nouzového tavu  mimo své obydlí s vyjímkou zajištění základní zdravotní péče

Obec Nekoř nabídla  osamnělým  seniorům, kterí v obci nemaí žádného přímého příbuzného možnost  vyvednutí léků  po tel dohodě s MUDr. Haltmarem   - tel 465  620 433, případně zajištění nákupu  - infoprace na tel.  724 181 465 

Omezení úřední doby MěÚ Žamberk

V souladu s Usnesením vlády ČR č.217 provedl Městský úřad obce s rozšířenou působností Žamberk tyto změny:

- Provozní doba pondělí 08.00 – 11.00 hod., středa 13.00 – 16.00 hod. V ostatní hodiny bude úřad uzavřen!

- Vyřizovány budou jen nezbytné agendy a žádosti, které nestrpí odkladu. - Omezen bude přímý kontakt úředníka s klientem, je potřebné upřednostnit telefonický nebo E-mail kontakt, příjem dokumentů a žádostí přednostně zasílat na e.podatelna@zamberk.eu , popř. osobně přes podatelnu úřadu v daných úředních hodinách

Terníny svozu odpadů v roce 2020

Vzhledem k narůstajícím nákladům a narůstajícímu objemu odpadů byl poplatek za odpady po velmi dlouhé době zvýšen o 100 Kč - jeho výše činí od 1.1.2020 na poplatníka 600,- Kč, trvale bydlící osoby v obci Nekoř zapojené do systému třídění odpadů se započítanou úlevou platí 450 Kč.

Úhradu poplatků dle vyhlášky je nutno provést do 31.3. 2020 u trvale bydlích osob, do 31.8.2020 u majitelů rekreačních a neobydlených objektů. Úhradu lze provést v hotovosti na obecním úřadě nebo platbou na účet č. 6822611/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné či evidenční.

Stránky