Aktuality

Výzva k vyřezání křoví pod elektrickým vedením

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon),
v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí,
přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,
k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty

Vyhlášení kotlíkové dotace

Vyhlášena 5. výzva kotlíkových dotací v Pardubickém kraji.
Bližší informace k výzvě lze najít na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Oslavy 145 let SDH Nekoř

Spolu s hosty, s hasiči z okolních sborů i z okresního vedení, i přáteli hasiči - stražaky z polského Golečeva a Chludova, předsedou družení obcí Orlicko, ředitelem krajského muzea z Vysokého Mýta a za účasti mnohých nekořských jsme si o nekořské pouti v soboru 3. srpna 2019 připomněli 145 let od chvíle, kdy v obci Nekoř po zakoupení nové stříkačky došlo k zřízení družstva stříkačníků a následně založení sboru dobrovolných hasičů. Nechci popisovat peripetie, které je provázely v prvních letech ani další události z bohaté historie sboru….

Beseda pro zájemce o pěstounství

Srdečně Vás zveme na Besedu o pěstounské péči, která se koná dne 11.09.2019 od 16-18 hodin v Knihovně Žamberk v rámci Týdne (pro) pěstounství.
V týdnu 9. do 15. září 2019 se po celém Pardubickém kraji konají akce v rámci Týdne (pro) pěstounství. Projekt pořádá Pardubický kraj ve spolupráci s obcemi a neziskovými organizacemi.

Změny ve vydávání občanských průkazů a pasů

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů ve zkrácených lhůtách, které vyplývá z novel zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech, které nabyly účinnosti 1. července 2018. více informací v přílohách nebo na https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Stránky