Aktuality

Nové autobusové jízdní řády od 12.6.2022

Počínaje dnem 12. 6. 2022 dojde na významné části Pardubického kraje k výměně autobusových dopravců. Stávajícím dopravcům končí smlouvy o závazku veřejných služeb. Tři ze stávajících dopravců budou pokračovat na základě nově uzavřených smluv dále. Jedná se o dopravce ARRIVA autobusy a.s., CAR-TOUR s.r.o. a Zdar a.s..

Úspěch florbalového týmu TJ Sokol Nekoř

Mistři Florbalové ligy Orlických hor

Po více jak roční COVID pauze jsme se tento rok s naším týmem FbC Nekoř opět jako v roce 2019/20 zúčastnili Florbalové ligy Orlických hor (soutěž lze nalézt na facebookových stránkách), která se pravidelně hraje ve víceúčelové hale v Dolní Dobrouči.

Do této sezóny se do soutěže přihlásilo 6 týmů – FBC Králíky, Firesport team (Letohrad), FBK Panthers (Městečko Trnávka), Orel Lukavice, Sokol Klášterec nad Orlicí a náš tým - FbC Nekoř.

Dotazník destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci by ráda pracovala na optimalizaci budoucího rozvoje cestovního ruchu pro rezidenty, kteří žijí v Orlických horách a Podorlicku.

Změna Územního plánu Obce Nekoř č. 2

Zastupitelstvo  Obce Nekoř na základě  přijatých podnětů schválilo  zadat zpracování  2. Změny  Územního plánu  Obce Nekoř.

Územní plán  vymezme využitelnost území  k zastavění  jednotlivými druhy staveb nebo naopak určuje  využití plochy k jiným účelům, než stavbám.  

Nově vymezené zastavitelné plochy  musí navazovat na stávající zastavěné nebo zastavitelné území.

Humanitární sbírka pro Ukrajinu

Děkujeme všem, kteří  se  obětavě zapojili do humanitární sbírky   pořádané Pardubickým krajem ve spolupráci s  Hasičským záchranným sborem PK. pro obyvatele Ukrajiny zasažené válečným konfliktem. Děkujeme zaměstnancům obce a zastupitelům za pomoc při přijímání a třídění materiálu, dobrovolnkům  za pomoc při naložení, J.

Pomoc Ukrajině

Vážení 

 v příloze naleznete  odkazy na  účty Českého červeného kříže a Oblastní chaiity Ústí nad Orlicí, kam lze zasílat finanční dary na pomoc Ukrajině. 

 OBEC NEKOŘ  zároveň  ve spolupráci s PARDUBICKÝM  KRAJEM a  s HASIČSKÝM   ZÁCHRANNÝM   SBOREM   PK vyhlašuje humanitární sbírku pro obyvatele Ukrajiny zasažené válečným konfliktem

 Pomoc bude prostřednictvím  zřízeného Krajkého asistentčního centra pomoci Ukrajině  doručena do partnerského regionu  Zakarpatské oblasti Ukrajiny  pro pomoc  uprchlíkům.

Informace k autobusové dopravě

Zveřejňujeme dnes obdrženou emailovou zprávu: 

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Informace pro samosprávy v souvislosti s pomocí občanům Ukrajiny

Informace pro samosprávy v souvislosti s pomocí občanům Ukrajiny
V souvislosti s válkou na Ukrajině MV pro začátek připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích. Momentálně jsme v situaci, kdy s ohledem na situaci jsme se velmi rychle dostali ze zeleného do oranžového stupně.
 

Stránky