Aktuality

Změna Územního plánu Obce Nekoř č. 2

Zastupitelstvo  Obce Nekoř na základě  přijatých podnětů schválilo  zadat zpracování  2. Změny  Územního plánu  Obce Nekoř.

Územní plán  vymezme využitelnost území  k zastavění  jednotlivými druhy staveb nebo naopak určuje  využití plochy k jiným účelům, než stavbám.  

Nově vymezené zastavitelné plochy  musí navazovat na stávající zastavěné nebo zastavitelné území.

Humanitární sbírka pro Ukrajinu

Děkujeme všem, kteří  se  obětavě zapojili do humanitární sbírky   pořádané Pardubickým krajem ve spolupráci s  Hasičským záchranným sborem PK. pro obyvatele Ukrajiny zasažené válečným konfliktem. Děkujeme zaměstnancům obce a zastupitelům za pomoc při přijímání a třídění materiálu, dobrovolnkům  za pomoc při naložení, J.

Informace k autobusové dopravě

Zveřejňujeme dnes obdrženou emailovou zprávu: 

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Informace pro samosprávy v souvislosti s pomocí občanům Ukrajiny

Informace pro samosprávy v souvislosti s pomocí občanům Ukrajiny
V souvislosti s válkou na Ukrajině MV pro začátek připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích. Momentálně jsme v situaci, kdy s ohledem na situaci jsme se velmi rychle dostali ze zeleného do oranžového stupně.
 

Pomoc Ukrajině

Vážení 

 v příloze naleznete  odkazy na  účty Českého červeného kříže a Oblastní chaiity Ústí nad Orlicí, kam lze zasílat finanční dary na pomoc Ukrajině. 

 OBEC NEKOŘ  zároveň  ve spolupráci s PARDUBICKÝM  KRAJEM a  s HASIČSKÝM   ZÁCHRANNÝM   SBOREM   PK vyhlašuje humanitární sbírku pro obyvatele Ukrajiny zasažené válečným konfliktem

 Pomoc bude prostřednictvím  zřízeného Krajkého asistentčního centra pomoci Ukrajině  doručena do partnerského regionu  Zakarpatské oblasti Ukrajiny  pro pomoc  uprchlíkům.

Interaktivní mapa zdravotnictví Pardubického kraje

Novinka - interaktivní mapa zdravotnictví Pardubického kraje.

Pomůže vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař,  praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie,  gynekologie, možnost pohotovosti, ostatních ambulantních zařízen  a ostatnch zdravotnických zařízení. 

Nabízí vyhledání  nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní či pohotovotní služby  na zákadě lokalizace. 

Součástí je  adresa, webové stránky  a telefon do ordinace. 

Pozvánka na webinář na téma Přání v partnerských vztazích

webinář „O rodině a vztazích“, tentokrát na téma  PŘÁNÍ V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH, který proběhne v úterý 22. 2. 2022 od 17 hodin  s psychoterapeutkou Mgr. Andreou Limberskou.

Nabídka příměstského tábora

 

Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a školáky na 1. stupni ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky. 

A co nás čeká letos?

Změny v jízdních řádech autobusů

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU  AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

 

z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid  dochází

od 17.1.2022v Pardubickém kraji k spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje

Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS

Stránky